Trätjära är en vara som funnits länge i Sverige och har varit en stor exportvara genom åren. På enkelt sätt kan man säga att det framställs genom torrdestillation av ved. Genom den processen slutar den som trätjära som finns på marknaden idag och har flera olika användningsområden. Förr i tiden när man inte var riktigt helt säker på alla dess effekter så användes trätjära ännu mer. Då kunde man beträffa användningen av det även på platser som sjukhus och annan hälsovård.

Tjära båten rätt är en konst men också elementärt.

Den främsta användningen av trätjära genom åren har ändå varit vid uppbyggnad av båtar och tak. Det är fortfarande en konstform som är vanligt förekommande. Det är viktigt att man använder en trätjära av hög kvalité för ett bra resultat. Byggandet av träbåtar och tak är dock något som har minskat på senare år. Detta har haft en negativ effekt på användningen. Man använder fortfarande trätjära i en hel del olika andra byggscener där det fungerar som effektiv byggnadsvård. Förutom att det används vid byggnadsvård och kanske vanligast då man vill skydda trä på olika sätt mot exempelvis vatten, så används det även som en komponent i det material som kallas för roslagsmahogny. Det har genom åren även använts som bindemedel vid rödfärgning av fasader och andra byggnader.

Trätjära i byggbranschen

Förutom att trätjära används och har används under större kvantiteter i byggbranschen så har man även funnit egenskaper i trätjära som har varit till användning på andra områden. Exempelvis så har tjäran en bakteriedödande effekt och har således kunnat användas mot vissa hudsjukdomar genom åren. Förr användes det mot psoriasis som flytande form som man använde mot den känsliga huden. Det förekom även i pillerform och då mot bland annat blåskatarr. Andra användningsområden som trätjära har haft är bland annat som en komponent i anti-mjällschampo, smaksättning i viss mat, som myggmedel i det som kallas för beckolja och i andra kosmetika och hygienartiklar som funnits på marknaden. Tjäran har dock inom dessa användningsområden bytts ut mot medel som är allt mer effektiva med syftet i åtanke.

Använd rätt skyddsutrustning

Trots alla de positiva effekter som finns i trätjäran så har man använt sig av det i allt mindre uträckning. En del i detta har varit på grund av att man funnit andra ämnen som har varit mer effektiva. Det har även påverkat att trätjäran har viss negativ effekt på kroppen vid direktkontakt vid  användning. Exempelvis vis användning mot huden så kan den lät bli irriterad och allergiska reaktioner är inte helt avstickande i dessa situationer. När det används vid förtäring så kan det skapa irritation hos matsmältningsorgan och detta är en anledning nog att försöka tänka på att inte ha trätjäran åtkomlig för barnen. Det är också nyttigt att tänka på säkerheten vid användning av trätjära och därmed använda sig av nödvändig skyddsutrustning som således minskar risk för beröring av medlet. En annan stor risk vid användning av trätjära gäller vid ögonkontakt. Trätjäran kan orsaka allvarliga skador mot ögonorganen och man bör därför vara extra försiktig med detta i åtanke. Skulle det vara så att ögonen skulle få kontakt med trätjäran bör man söka medicinsk hjälp snarast.